دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

نشريه شماره 11 ، ارديبهشت 1393

سرمقاله

بسمه تعالي

اولين شماره نشريه مديريت كيفيت فراگيردرسال 1393 به محضر مخاطبان گرانقدرواصحاب خرد تقديم مي گردد.يازدهمين شماره اين نشريه در حالي منتشر مي گردد كه همراه با تغييرو دگرگوني جهان هستي در فصل بهار، تحريريه نشريه نيز دچار تغييرو تحول گرديد. در اينجا لازم است صميمانه اززحمات سردبيرسابق نشريه سركارخانم مهندس شاوردي كه با نهايت تلاش و دقت 10 شماره از نشريه را آماده انتشار نمودند قدرداني نموده و براي جناب آقاي مهندس جواد درويشي كه با مناعت طبع، سكان سردبيري نشريه را برعهده گرفتند آرزوي توفيق وسربلندي نمايم. به هرحال تمام تلاش تحريريه نشريه بر آن است تا با ارائه مطالب مفيد، بتوانيم رضايت مخاطبان ارزشمند اين مجموعه را جلب نموده و در بسترسازي علمي براي مديريت كيفيت در كشورو خلق و اشاعه انديشه هاي نو در اين زمينه گام برداريم.

سال 1393 به فرموده رهبر معظم انقلاب سال " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي " نام گرفت. تاكيد معظم له بردو مقوله مهم فرهنگ واقتصاد نشان مي دهد كه اگرمي خواهيم آينده اي متعالي براي ايران عزيز ترسيم نماييم، بايستي همه اقشاركشورعلي الخصوص آنانكه صاحب كرسي علمي ، اجرايي يا رسانه اي هستند براي رشد و شكوفايي اين دو عنصرمهم كه پايه هاي حيات يك ملت مي باشند، تلاش نمايند. ملتي با پشتوانه عظيم فرهنگ ايراني واسلامي كه قرن ها زبانزد خاص و عام بوده است، مي تواند يك الگوي فرهنگي تمام عيار براي ملل جهان باشد واين چشم اندازي است روشن كه اگرعزم ملي ومديريت جهادي همراه اين تفكرباشد، دست يافتن به اين جايگاه در جهان كه قطعا شايسته ملت ايران است، دورازانتظارنيست.اما در مقوله اقتصاد نيز همانطوركه رهبر فرزانه انقلاب اشاره نمودند، " علاج مشكلات كشوراقتصاد مقاومتي است و علاج مشكلات كشور را بيرون از اين مرزها نمي شود پيدا كرد" لذا تمركز بر تبيين وبكارگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي در چارچوب برنامه هاي عملياتي كه برخي كوتاه مدت وبرخي ميان مدت وبرخي هم  بلند مدت خواهند بود نيزبه عزم ملي ومديريتي جهادي نيازدارد ودراين بين اصحاب رسانه مي توانند در تبيين و توسعه اين رويكرد نقش موثري ايفا نمايند. از اين رو تحريريه نشريه مديريت كيفيت فراگير نيز در نظر دارد موضوعات فوق الذكررا به عنوان يكي از محورهاي اصلي مطالب نشريه در سال جاري قرار دهند و در همين فرصت از تمامي صاحبنظران و انديشمندان گرانقدر، اساتيد محترم دانشگاه و دانشجويان گرامي دعوت مي نمايم تا با ارائه مقالات وديدگاه هاي ارزشمند خويش، فضا را براي بستر سازي علمي دراين زمينه با مساعي هم آماده نموده و اين نشريه نيزبا نهايت شوق، تمام تلاش خود را براي نشرو بسط اين مطالب ارزشمند در كشور به كارخواهد بست.اميد آنكه بتوانيم همراه با سايراقشارجامعه براي تعالي و سر بلندي ايران اسلامي گام برداريم.      

 

                                  عليرضا خجسته پور ;مديرمسئول