دوماهنامه مدیریت کیفیت فراگیر

گامي در جهت فهم بهتر الگوهاي مديريت كيفيت زنجيره تامين

 

چکيده:

اين مقاله نتايج يک مطالعه مقايسه­اي از ابزار کيفيت و اتخاذ روش‏ها به وسيله مديران زنجيره تأمين و عمليات را گزارش مي‏کند. نظرسنجي از هر دو نوع از مديران (مديران عمليات و مديران زنجيره تأمين) در غرب ايالات متحده انجام شد. با انجام تحليل کروسکال واليس دريافتيم که مديران عمليات و زنجيره تأمين رويکردهاي متفاوتي در مورد مديريت کيفيت دارند. مديران عمليات تمايل دارند که زنجيره تأمين از طريق روش‏هاي رويه‏اي مانند ايزو 9000 و ارزيابي تأمين‏کنندگان، مديريت شود. در حالي که مديران زنجيره تأمين مي­خواهند رويکرد مشارکتي داشته و بر توسعه تأمين‏کنندگان و حل و فصل شکايت‏ها تاکيد دارند. هر دو نوع مدير از آموزش­هاي حين کار، تحليل داده­ها، مديريت زنجيره تأمين، مديريت ارتباط با مشتري، مديريت پروژه و نظرسنجي بهره مي­جويند.